Produkty

Antikorózny papier

 

Zákazníkom, ktorí počas výrobného procesu, skladovania a prepravy (vrátane zámorskej) nepodceňujú riziko možného vzniku korózie, ponúkame tiež špeciálny druh antikorózneho papiera SVIK. Tento dodávame i s chemickou úpravou na použitie pre farebné kovy s označením Uni-SVIK. Hmotnostne a objemovo ťažšie výrobky, ktoré vyžadujú antikorózny obal so zvýšenou pevnosťou (ložiská, plechy, rúry, náhradné diely, strojné celky,...) sa balia do papiera ANTIKOR, dodávaného tiež v úprave Uni-ANTIKOR na použitie pre farebné kovy.

Eko-svik/Uni-svik

Výrobok: antikorózny baliaci papier

Zloženie:

1) hnedý sulfátový baliaci papier (nosič antikor. látok) 50-100 gr/m2, laminovaný polyetylénom 15-30 gr/m2

Najčastejšie je dodávaný papier 70 gr. + 20 gr. PE + 20 gr. inhibítor (PE 110).

Ochrana: Z papierovej vrstvy vyparené látky sa rozpúšťajú v tenkom filme vody, vzniknutom kondenzáciou vodných pár na povrchu výrobku (ložiska, plechu, ... atď.). Vzniká vrstva roztoku s obsahom antikoróznych látok, chrániacich zabalený kovový výrobok pred koróziou. PE vrstva zabraňuje vniknutiu vlhkosti zvonka. Na ochranu výrobkov z farebných kovov je určený Uni-SVIK.

Atesty: na požiadanie

Použitie: balenie kovových výrobkov, náchylných na koróziu, ktoré vyžadujú antikorózny obal (ložiská, plechy, rúry, náhradné diely,...). Chránené výrobky sa balia PE vrstvou zvonku.

Vyhotovenie: kotúče (š. 100 cm, hmotnosť 45-75 kg, alebo podľa požiadavky), príp. formáty 100x70 cm

Množstvo: min. 500 kg (1 paleta ÷ 10 kotúčov),tolerancia: +/- 15 %

Dod. termín: podľa dohody (max. 3 týždne v prípade medzipredaja)

Antikor/Uni-antikor

Výrobok: antikorózny baliaci papier

Zloženie:

1) hnedý sulfátový baliaci papier (nosič antikor. látok) 50-100 gr/m2, laminovaný polyetylénom 50-100 gr/m2

2) polypropylénová mriežka (výstužná vrstva)

Najčastejšie je dodávaný papier 70 gr. + 90 gr. PE/PP + 20 gr. inhibítor (PE 180).

Ochrana: Z papierovej vrstvy vyparené látky sa rozpúšťajú v tenkom filme vody, vzniknutom kondenzáciou vodných pár na povrchu výrobku (ložiska, plechu, ... atď.). Vzniká vrstva roztoku s obsahom antikoróznych látok, chrániacich zabalený kovový výrobok pred koróziou. PE vrstva zabraňuje vniknutiu vlhkosti zvonka. Na ochranu výrobkov z farebných kovov je určený Uni-ANTIKOR.

Atesty: na požiadanie

Použitie: balenie objemovo a hmotnostne náročnejších kovových výrobkov, ktoré vyžadujú antikorózny obal so zvýšenou pevnosťou (ložiská, plechy, rúry, náhradné diely, strojné celky,...). Chránené výrobky sa balia PE vrstvou zvonku.

Vyhotovenie: kotúče (š. 100 cm, hmotnosť 45-65 kg, alebo podľa požiadavky), príp. formáty 100x70 cm

Množstvo: min. 500 kg (1 paleta ÷ 10 kotúčov),tolerancia: +/- 10 %

Dod. termín: podľa dohody (max. 3 týždne v prípade medzipredaja)

 

Copyright © 2011 Pretty Trading