Kontakt

 

Sídlo firmy:

Cesta mládeže č. 18, 901 01 MALACKY (Slovensko)

IČO:                   31331700

IČ DPH:             SK 2020350354

 

Prevádzka:

PRETTY Trading, spol. s r.o.

Pezinská 18, 901 01 MALACKY (Slovensko)

Mobil:              +421 903 400786

Všetky spory medzi stranami tejto rozhodcovskej doložky, alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, porušenie, výklad a zrušenie, ako aj spory týkajúce sa arbitrability sporu, budú riešené Stálym rozhodcovským súdom JSM, podľa jeho Rokovacieho poriadku, miestom rozhodcovského konania je Zürich, pričom strany podľa čl. 192 IPRG dojednali vylúčenie preskúmania rozhodcovského rozsudku Švajčiarskym spolkovým súdom, strany sa dohodli na práve požiadať o preskúmanie rozhodcovského rozhodnutia iným rozhodcom. O trovách konania rozhodne rozhodca v rozhodcovskom rozsudku, pre odmenu rozhodcu a náklady vybranej osoby a rozhodcu sa použijú pravidlá určené vybranou osobou, s vylúčením poplatkových pravidiel rozhodcovských súdov so sídlom v zahraničí.

E-mail:             info@pretty-trading.sk


Zväčšiť mapu

GPS:                  +48° 26' 23.67", +17° 0' 44.58"

 

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok:       9:00 - 12:00

13:00 - 16:00

Sobota - Nedeľa:           zatvorené

 

Sklad:

Areál PD Podolie

Slnečná 712, 916 22 PODOLIE (Slovensko)

Tel. č.:              +421 903 457770

 

Podrobnejšie informácie o štruktúre sortimentu, dodacích a platobných podmienkach i cenách Vám poskytneme na požiadanie, alebo pri osobnej návšteve, prípadne cez: FORMULÁR

Copyright © 2011 Pretty Trading Created by Gabi